လူငယ္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ (၂)


လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ပါ
ယခင္တစ္ပတ္ လူငယ္ေတြ ေအာင္ျမင္္ဖို႔ အပိုင္း (၁) တြင္ မိမိအရည္အခ်င္းကို ျဖည့္ဆည္းထားဖို႔ အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရမဲ့ အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးကို ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ဆက္လက္ ေျပာျပလိုပါတယ္။
ပထမဆံုး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို စတင္သတ္မွတ္ရပါမယ္၊ တေန႔ျခင္းအတြက္ တစ္ခုစီကို နာရီဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးလုပ္မယ္၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာေတြကို သတ္မွတ္ရပါမယ္၊ ထိုအတူပဲ တစ္လအတြက္ ၊ တစ္ႏွစ္အတြက္၊ ေနာက္လာမဲ့ သံုးႏွစ္ … ငါးႏွစ္အတြက္ အထိပါ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္ရမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ အေသးစိတ္ ခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူတိုင္း အစီစဥ္တက် လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ခဲ့ၾကလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ “အစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကသူတိုင္းေတာ့ ေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္” ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို စနစ္တက် မသတ္မွတ္ထားေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ဘာမွန္းမေရရာ မေသခ်ာၾကပါဘူး၊ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ လုပ္လည္း လုပ္ေနပါတယ္၊ ပင္လည္း ပင္ပန္းၾကပါတယ္၊ နားလည္း မနားရပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ၃ ႏွစ္ … ၅ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ေတြၾကာလာေပမဲ့ ဘဝက ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာတာ မရွိပါဘူး၊ ဒီလိုပဲ တစ္ေန႔နဲ႔ တစ္ေန႔ လုပ္ရင္း ကိုင္ရင္း ေျပးရင္း လႊားရင္း နဲ႔ပဲ ပံုမွန္ဘဝတစ္ခုမွာ လည္ပတ္ေနၾကပါတယ္၊ ဘဝကို တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ျမင့္သထက္ ျမင့္လာဖုိ႔ဆိုရင္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ဘဝစီမံကိန္း (Life Plan) ဟာ အသက္တမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ခ်မွတ္တဲ့အခါ မနက္မိုးလင္း အိပ္ရာထကတည္းက အိပ္ရာဝင္မဲ့ အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ကိစၥေတြကို လုပ္ငန္းက႑အသီးသီး အလိုက္ ခြဲျခားလိုက္ပါ။ က႑ခြဲၿပီးတဲ့ အခါ တစ္ခုျခင္းအလိုက္ လုပ္ရမဲ့ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ပါ၊ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ေနတာကို အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ရမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ ခ်ေရးပါ။ ကိုယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ လုပ္ရမဲ့ကိစၥ ေတြကို ကိုယ္ကိုတိုင္ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ တာဝန္ကုိ ကိုယ္ကိုတိုင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ သူမ်ားသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ နဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို လုပ္ရတဲ့အခါ၊ သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္က လုပ္ငန္းတာဝန္၊ အခ်ိန္ေတြ သတ္မွတ္ေပးရတဲ့ ေနရာကို ေရာက္တဲ့အခါ အဆင္ေျပႏိုင္/ မေျပႏိုင္ ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
ပံုမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ေတြအားလံုးၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မအိပ္ခင္မွာ မနက္ျဖန္ အတြက္ တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္ကို အေသးစိတ္ ခ်ေရးလိုက္ပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ မိုးခ်ဴပ္လို႔ တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္ေတြၿပီးတဲ့ အခါ ေနာက္တစ္ေန႔ အစီအစဥ္မေရးခင္ မေန႔က သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ဒီေန႔ ဘယ္ေလာက္ၿပီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့လဲဆိုတာကို ျပန္စစ္ေဆးပါ။ ေသခ်ာပါတယ္ စစျခင္း လုပ္တဲ့အခါ အားလံုး ၿပီးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အေလ့အက်င့္ မရွိေသးတာလည္း ပါပါတယ္၊ ဒါက ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ခ်တာပါ။ ဘာေၾကာင့္မၿပီးေျမာက္တာလဲ ? ဆက္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝိရီယ နည္းလို႔လား တနည္းေျပာရရင္ ပ်င္းလို႔ ေရႊ႕လို႔ ရလို႔ ေရႊ႕ထားလိုက္တာလား၊ ရာသီဥတုေၾကာင့္လား၊ ျပင္ပ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုခုရွိလို႔လား စသည္ျဖင့္ မၿပီးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ကိုယ္ ပ်င္းလို႔ မၿပီးတာလား ? အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မၿပီးတာလား ? ေသခ်ာ ေအာင္ သံုးသပ္ရပါမယ္၊ အဲဒီရလဒ္ အေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ အစီအစဥ္ကို ဆက္ေရးတဲ့အခါ လိုအပ္သလို ဆက္ၿပီး ေရးဆြဲပါ၊ ထံုးစံအတိုင္း ျပန္စစ္ေဆးပါ၊ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် အခ်ိန္နဲ႔ လုပ္ငန္း ကို စီမံခန္႔ခြဲလာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ နားလည္လြယ္ေအာင္ အတိုခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရရင္ “မေန႔က သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ကို ဒီေန႔ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္လဲ စစ္ေဆးသံုးသပ္ၿပီး မနက္ျဖန္အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ခ်မွတ္ပါ။” အဲဒီအတိုင္း ေန႔စဥ္လုပ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Target တစ္ခုကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီေနရာမွာ တစ္ခု အေရးႀကီးတာက ဇြဲရွိဖို႔ပါ၊ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ရဖို႔ဆိုရင္ ဇြဲကလည္း အရမ္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ အလုပ္တစ္ခုကို စလုပ္ၾကတဲ့အခါ အရမ္းတက္ၾကြတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ အီလာတတ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳလာခဲ႔ရင္ အခက္အခဲကို ေခါင္းစဥ္တတ္ၿပီး လက္ေလွ်ာ့တတ္ၾကပါတယ္၊ ေနာက္ျပန္ လွည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ - သင္တန္း တစ္ခုကို စတက္မဲ့အခ်ိန္မွာ မတက္ခင္ကတည္းက တက္ၾကြေနတတ္ၾကပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ကာလၾကာလာတဲ့ အခါ အေပါင္းအသင္းေတြရလာမယ္ … အျပင္ထြက္မယ္ ၊ ေလွ်ာက္သြားမယ္ … စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ သင္တန္းနဲ႔ ေဝးလာတတ္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္ကတစ္ဖက္ဆိုရင္ ပိုအေၾကာင္းျပလို႔ေကာင္းပါတယ္၊ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ မအားလို႔ သင္တန္းအေပၚ အျပည့္အဝ အာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္လို႔ အေရးႀကီး အလုပ္ကိစၥေတြ ေပၚလာလို႔ စသည္စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လမ္းတစ္ဝက္မွာ ရပ္တန္႔ သြားတတ္ၾကပါတယ္။
တကယ္ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို မျဖစ္မေန ျဖည့္ဆည္းရပါမယ္၊ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္း ၿပီးစီးႏိုင္ဖို႔ တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ၾက ရပါမယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ မပါေပမဲ့ လူမႈေရးကိစၥတစ္ခုခု အတြက္ ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္အပန္းေျဖ ခ်င္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆံုမိလိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ဆုိင္သူနဲ႔ ကန္ေတာ္ႀကီးမွာ … အင္းယား ကန္ေဘာင္မွာ အတူတူသြားဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ခ်င္တယ္ဆို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ မၿပီးစီးတဲ့ ကိစၥကို ေနာက္ေန႔မွာ အစားထိုးကာ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဆိုလိုတာက တစ္ရက္ျခင္း အစီအစဥ္ေတြမွာ ပ်က္ကြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္လတာ အစီအစဥ္ကို တစ္လအတြင္း ၿပီးေအာင္၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ၈၀ % ေလာက္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မလြယ္ကူလွပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကိုု သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ထိုက္တန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ေနရာက ကိုယ့္ကို ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မယ္ …… ။
“ လူငယ္တိုင္း တိက်တဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ … ”
ေအာင္ကိုဦး (UMK)
Be the Best !

Credit to Aung Ko Oo - UMK

Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470490556411071:0


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment