လူငယ္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ (၄)မိမိအမည္ (Brand) ကုိ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ပါ
ယခင္တစ္ပတ္ လူငယ္ေတြေအာင္ျမင္္ဖို႔ အပိုင္း (၃) တြင္ မိမိအရည္အခ်င္းကို စတင္မိတ္ဆက္ရာတြင္ လုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ အဆိုပါ အရည္အခ်င္းေတြ တနည္းေျပာရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အမည္ (Brand) ကို ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔၊ ေလာကႀကီးနဲ႔ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး တဲ့အခါ ရပ္တန္႔မထားပဲ ကိုယ့္ရဲ႕အမည္(Brand)ကို ပိုမိုေနရာ ရေစဖို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရပါမယ္။ ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ဥပမာ ေျပာရရင္ စက္႐ံုက ထုတ္လုပ္လိုက္ၿပီးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေစ်းကြက္ကို တင္ပို႔ၿပီးတဲ့အခါ သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ ပိုမိုနီးကပ္ေစဖို႔ Marketing လုပ္ရသလိုပါပဲ လူတစ္ေယာက္ ကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို လုိအပ္္တဲ့ အရည္အခ်င္း/ အရည္အေသြး တနည္းေျပာရရင္ ကိုယ့္အမည္(Brand)ကို ကိုယ့္ရဲ႕ဆက္စပ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က သူေတြနဲ႔ ပိုၿပီးနီးနီးကပ္ကပ္ သိေနဖို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကိုယ္က ေနရာရေအာင္ ကိုယ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရတာပါပဲ။ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တစ္ခုကို စတင္ဝင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အရည္အခ်င္း/ အရည္အေသြးကို ပတ္ဝန္းက်င္ တနည္းေျပာရင္ ကိုယ့္ရဲ႕သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္က အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ ႀကိဳးစားရသလို အသိအမွတ္ျပဳ လာတဲ့အခါ ကိုယ္ရဲ႕ အမည္ (Brand) ကို ပတ္ဝန္းက်င္/လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပိုၿပီးနီးကပ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့အခါ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သံုးစြဲသူကို ဆြဲေဆာင္ၾကသလို ကိုယ္ရဲ႕အမည္(Brand)ကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့အခါလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အားသားခ်က္ တစ္ခုခုကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး ေစ်းကြကို ခ်ဲ႕ထြင္ရပါမယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္က ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ အားသာခ်က္ရွိလဲ? လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တာ၊ စည္းကမ္းရွိတာ၊ စနစ္တက် လုပ္တတ္တာ၊ အခ်ိန္တိက်တာ အစရွိတဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ကိုယ့္ရဲ႕ နာမည္(Brand)ကို တန္ဖိုးတစ္ခုရလာမွာပါ။ ဥပမာအေနနဲ႕ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစားအေသာက္စားဖို႔ ဆိုင္တစ္ခုကို ေရြးၾကတဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕က အစားအေသာက္ေကာင္းတဲ့ ဆိုင္ကိုေရြးၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္တဲ့ဆိုင္ကို ေရြးၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရႏိုင္တဲ့ဆိုင္ကို ေရြးၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ ဆိုင္ကိုေရြးၾကတယ္ စသည္စသည္ျဖင့္ သူတို႔ေပးႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုနဲ႔ ကိုက္ညီတာကို၊ ႏွစ္သစ္တာကို စားသုံးသူက ေရြးခ်ယ္တာပါပဲ။
ကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ ထြင္ၾကတဲ့အခါ ေၾကျငာ (Advertisement) ကလည္း အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုက ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၾကျငာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတဲ့အခါ စာဖတ္သူက ကိုယ့္ကုိကို ေၾကျငာရမယ္ဆိုေတာ့ တစ္မ်ိဳးတမည္ စိတ္ထဲမွာ ခံစားမိေကာင္း ခံစားမိပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ပါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၾကျငာတာကလည္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အသံုးျပဳရမဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါဆို ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုေၾကျငာၾကမလဲ? ဒီေန႔ေခတ္မွာ Self Advertising အတြက္ social network ေတြဟာ အသံုးဝင္တဲ့ေနရာတစ္ခု တနည္းေျပာရင္ tool တစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။ ကိုယ့္ရဲ႕ Professional Skill အပါအဝင္ ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္တစ္ခုခုကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကျငာဖို႔ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးထားပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ facebook ကို Self Advertising အတြက္ ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ Professional Skill ျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ေလ့လာနည္း၊ ေဝါဟာရ၊ အီဒီယမ္၊ အသံုးအႏႈန္း၊ သင္ခန္းစာ၊ ေဆာင္းပါး စတာေတြကို အေျချပဳၿပီး ေနာက္်ထပ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ၊ လူငယ္ေရးရာ၊ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးဆိုင္ရာေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္သာ ကုန္သြားပါတယ္၊ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့သူ သိပ္မမ်ားပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ ေလာက္ ကစၿပီး ပရိတ္သတ္စရလာပါတယ္။ အခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပရိတ္သတ္အခိုင္အမာ ရေနပါၿပီ၊ ဒါဟာ Self Advertising ပါပဲ၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ အေနေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အားလံုးသိၾကတဲ့ ႏိုင္းႏိုင္းစေနပါ၊ Blogger တစ္ေယာက္ကေန Professional Writer တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ အြန္လိုင္းကို အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥပမာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့ဗ်ာ …၊ ဒီေနရာမွာ အလ်င္းသင့္လို႔ ေျပာခ်င္တာက လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် အြန္လိုင္းသံုးၾကတဲ့အခါ Pleasure သက္သက္အတြက္ သံုးတာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ Brand ကို ေၾကျငာဖို႔အတြက္ tool တစ္ခုအျဖစ္လည္း သံုးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အြန္လိုင္းေပၚမွာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ Resources ေတြအမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္ယူတတ္ရင္ ယူတတ္သလို ရႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ Learning Platform အျဖစ္လည္း သံုးၾကေစခ်င္ပါတယ္။
မိမိရဲ႕ Brand ကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ Self Advertising လုပ္တဲ့အခါ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ကာ ပါဝင္တာလည္း ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါ။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ရဲ႕ Brand နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းက ကိုယ္ရဲ႕ အယူအဆ၊ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္ ေတြကို ကိုယ့္အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ ထက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေနရာေတြအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၾကျငာတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာလည္း ေျပာစရာရွိပါတယ္၊ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ပါဝင္တဲ့အခါ ေၾကျငာျခင္းနဲ႔ မတူေအာင္ ေၾကျငာရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မိမိက ဘယ္လိုေက်ာင္းေတြတက္ၿပီး ဘယ္လိုဘြဲ႕ ဒီဂရီေတြ ရခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြထက္ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အယူအဆ၊ သေဘာထားကို အေကာင္းဆံုး တင္ျပႏုိင္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို အသိအမွတ္ျပဳလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါအျပင္ အဆက္အသြယ္ေကာင္း ေတြလည္း ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္နဲ႔ အယူအဆ မတူတာေတြ၊ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တာ ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မတူညီတာ ေတြကို တစ္ဖက္သားကမွားၿပီး ကိုယ္ကပဲမွန္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ တယူသန္မလုပ္ပါနဲ႔၊ အဲဒီကိစၥကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ကလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ကိုယ့္ရဲ႕ Brand ကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ အခုေျပာခဲ့တဲ့ နည္းေတြအျပင္ ဒီထက္မကေသာ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္၊ လိုအပ္သလို ဆပြားေလ့လာ က်င့္သံုး ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။
“ လူငယ္တိုင္း စစ္မွန္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔အတူ ကိုယ့္ရဲ႕ Brand ကို ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ၾကပါေစ ......... ”
ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Be the Best !

Credit to Aung Ko Oo - UMK

Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470491083077685:0

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment