♪ “စမတ္ဖုန္းျဖင့္Website ေရးမည္” ♫

Website တကယ္တမ္းေရးသည့္အခါယခင္ကဆိုလွ်င္HTML ႏွင့္CSS တို႔ကို နားလည္ရန္လိုသည္။သာမန္လူတစ္ေယာက္HTML သံုး၍Website ေရးတတ္ ရန္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ေလ့က်င့္ယူရမည္။ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္မူမည္သည့္ကြန္ပ်ဴ
တာဘာသာစကားမွသိစရာတတ္စရာမလိုေတာ့ဘဲWebsite အသင့္ေရး ႏိုင္သည့္tool မ်ားေပၚလာသည္။WYSWYG (What you see is what you Get) ဟုေခၚေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ယင္းစနစ္သည္လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ခန္႔က အထိကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚတြင္သာသံုး၍ရခဲ့သည္။ယခုမူAndroid တက္ဘလက္ မ်ားႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွေန၍Website ေရးႏိုင္ေသာစနစ္ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။Androidစမတ္ဖုန္းေပၚ မွေန၍Website ေရးခြင့္ရေစ ေသာappမွာWeeblyဟုေခၚသည္။အခမဲ့ရႏိုင္ေသာapp ျဖစ္သည္။Website တစ္ခုအပီအျပင္ေရးႏိုင္စြမ္းေပးေသာappမ်ဳိးPlaystoreေပၚတြင္မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။Website ေရး ရန္သံုးႏိုင္ပါသည္ဟုဆိုေသာappအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အရြယ္အစားႀကီးၿပီးလုပ္ရကိုင္ရခက္ပါသည္။ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းသည္မွာWeeblyသည္လုပ္စရာကိုင္ စရာအေတာ္မ်ားမ်ားကိုဇာမခ်ဲ႕ဘဲ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းappသည္မိမိ၏ Website ကိုမိမိ ႏွစ္သက္သည့္အသြင္အျပင္မ်ဳိးႏွင့္ခံစားမႈမ်ဳိးရေအာင္စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ႏိုင္ သည့္ option မ်ားစြာထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။Website အလြယ္ေရးလိုသူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာHTML ႏွင့္CSS ေလ့လာရန္အခ်ိန္မရွိသျဖင့္အျမင္ႏွင့္ ေတာ္သလိုေရးေသာ Website တို႔သည္အမွန္တကယ္တတ္သူ အၾကမ္းထည္ မွ စ၍ေရးေသာWebsite ေလာက္မေကာင္း။ထို႔ေၾကာင့္စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ စရာoption မ်ားထည့္ေပးလိုက္ျခင္းကအဆင္ေျပမႈရွိေစပါသည္။
Website ေရးဖူးသည့္အေတြ႕အႀကံဳလည္းမရွိ၊အတတ္ပညာလည္းမရွိခဲ့ သျဖင့္ အားငယ္စရာမလိုပါ။အလယ္အလတ္တန္းစမတ္ဖုန္းတစ္လံုးရွိ မည္။အခ်ိန္နာရီ၀က္ခန္႔ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္အေတာ္အသင့္အေနအထား Website တစ္ခုေရးႏိုင္ပါၿပီ။ပထမဆံုးWeeblyကိုGoogle play store ေပၚတက္၍download ဆြဲခ်ပါမည္။Mobogeneႏွင့္One mobile website မ်ားတြင္လည္းရႏိုင္ပါသည္။Version တစ္ဆင့္နိမ့္ျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။Weeblyကအခမဲ့ျဖစ္သည့္အျပင္install လုပ္ရန္အတြက္လည္းအခ်ိန္ မ်ားမ်ား မယူပါ။Weeblyအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳစရာ တစ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ယင္းမွာတတ္ႏိုင္သမွ်အရြယ္အစားႀကီးေသာစမတ္ဖုန္း (အနည္း ဆံုး ၅.၅လက္မ) ကိုသံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။တက္ဘလက္သံုးလွ်င္ပိုေကာင္း ပါသည္။ သို႔မွသာမိမိေရးေသာWebsite ကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ပို၍အဆင္ ေျပပါမည္။WeeblyကိုPlay Store မွာတိုက္႐ိုက္install လုပ္ေပးသည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးလွ်င္ယင္းကိုဖြင့္ပါ။လုပ္ငန္းစဥ္စရန္အသင့္ျဖစ္ပါမည္။
Websiteတစ္ခုမေရးမီဦးစြာaccount တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္။ယင္း account အသစ္ကိုFacebook account သို႔မဟုတ္Google account (Gmail account) သံုး၍sign in ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ဘာတစ္ခုမွမရွိလွ်င္create a new account မွစရပါမည္။အြန္လိုင္းaccount အတြက္ေတာင္းသမွ်အခ်က္ အားလံုးမွာမည္သည့္Website အတြက္မဆိုအတူတူနီးပါးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိအတြက္အဆင္ေျပမည့္ပံုစံတစ္ခုအေသျပဳစုထားၿပီးယင္း အတိုင္းသံုးသြားပါ။အကယ္၍Facebook သို႔မဟုတ္ Google account သံုးသည္ဟုဆိုလွ်င္မိမိ၏profile အခ်ဳိ႕အားWeeblyကရယူအသံုးျပဳခြင့္ေပးရ ပါမည္။ယင္းကိုလက္ခံႏိုင္မည္ဟုဆိုလွ်င္agree ဟုေခၚေသာေနရာကို တစ္ခ်က္ ေခါက္ၿပီးေရွ႕ဆက္ႏိုင္သည္။လက္မခံႏိုင္ဟုဆိုလွ်င္Weebly အတြက္ သီးျခားProfile ျဖင့္သီးျခားaccount လုပ္ျခင္းကပို၍အဆင္ေျပ ပါမည္။
account အသစ္တစ္ခုကိုစတင္အသံုး ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ (အင္တာနက္ လိုင္းေကာင္းလွ်င္) စကၠန္႔အနည္းငယ္သာၾကာပါမည္။Signin ျဖင့္ မိမိ၏ Weebly account ထံသို႔၀င္ၿပီးၿပီဆိုလွ်င္အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ Website ဖန္တီးျခင္းအလုပ္ကိုစတင္ႏိုင္ပါၿပီ။Website တစ္ခုစတင္ရန္ အတြက္ပထမဆံုးTheme တစ္ခုကိုေရြးရပါမည္။Theme သည္မိမိWebsite အတြက္အမာခံအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိတင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မည့္Theme ကိုေရြးရပါမည္။ ေရြးၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္လိုသည္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္လည္းမိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္၍ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ယင္း၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ မွာTemplate ဖန္တီးသည့္အဆင့္ျဖစ္သည္။သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းရွိေနလွ်င္မိမိ၏Webisteအတြက္Weeblyက
Template တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္တစ္မိနစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာအခ်ိန္ယူပါသည္။ Webisteတြင္ေပၚေစလိုေသာစာသားတစ္စံုတစ္ရာရွိပါကWeeblyသို႔အီးေမးလ္ျဖင့္စာပို႔ႏိုင္သည္။သို႔တည္း မဟုတ္ဖုန္းေပၚမွWeebly app ကိုဖြင့္ၿပီး ေနာင္လိုလွ်င္ကိုးကားသံုးႏိုင္ရန္ယင္းစာသားကိုေရးကာSaveလုပ္ထားႏိုင္ သည္။မိမိအလိုရွိေသာTemplate တစ္ခုဖန္တီးၿပီးသည့္အခါယင္းထဲရွိ အရာ မ်ားမည္သို႔မည္ပံုအလုပ္လုပ္မည္ဟူေသာသဲလြန္စကိုWeeblyကေပးပါမည္။Weeblyကဦးစြာေပးမည္မွာ အေျခခံအဆင့္user interface ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းထဲတြင္website တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အေျခခံလိုအပ္မည့္အခ်က္အလက္ အားလံုး ျပည့္စံုစြာပါ၀င္ပါသည္။Head line box ေနရာတြင္ႏွစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး မိမိထည့္သြင္းလိုေသာHead line ကိုထည့္သြင္းေပးပါ။ယင္းအလုပ္ကိုtext editor ဖြင့္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။
သတိထားရမည့္အခ်က္တစ္ခုမွာမတူညီေသာTemplate အမ်ဳိးမ်ဳိး အတြက္ edit လုပ္ႏိုင္ေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားလည္းကြဲလြဲမည္ျဖစ္ရာTemplate တစ္မ်ဳိး တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သမွ်အရာတိုင္းသည္က်န္သည့္Template မ်ားတြင္ျပဳလုပ္၍ ရခ်င္မွရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။headline အတြက္စာသားကို ေျပာင္းလဲသည့္နည္းလမ္းအတိုင္းbuttom text ကိုႏွိပ္ၿပီးheader အတြက္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းလိုသည့္စာသားမ်ားရွိလွ်င္ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္သည္။
Text editorကိုသံုး၍link မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါမိမိ၏webisteအတြင္းရွိpage မ်ားအားlink ခ်ိတ္ေပးသလို ျပင္ပရွိwebisteမ်ားႏွင့္လည္းlink ခ်ိတ္ေပးႏိုင္ သည္။ ျပင္ပwebsite မ်ားႏွင့္link ခ်ိတ္မည္ဆိုလွ်င္editor ထဲ၌မိမိခ်ိတ္လို သည့္ webisteလိပ္စာကိုထည့္ေပးလိုက္ပါ။က်န္သည့္အပိုင္းကိုweeblyက သူ႕ဘာသာျပဳလုပ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။မိမိ၏websiteအတြင္းရွိpageမ်ားကို
link ခ်ိတ္ေပးရန္အတြက္မိမိခ်ိတ္လိုေသာpage ကိုေရြးခ်ယ္ေပး႐ံုသာ ရွိပါသည္။Header ကိုမိမိစိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးၿပီးေသာအခါယင္းေအာက္မွbody text ဖန္တီးရမည့္အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ +icon ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ မိမိ၏ page အတြင္းထည့္သြင္း၍ရႏိုင္သည့္element မ်ားကိုလာ၍ေဖာ္ျပေပး ပါမည္။ အခ်ဳိ႕အရာမ်ားမွာအခေၾကးေငြေပး၍၀ယ္ယူအသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္website တစ္ခုျဖစ္ရန္အခမဲ့ေပးထားေသာ element လည္းအေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါသည္။မိမိေရြးခ်ယ္ေသာtemplate အေပၚမူတည္ၿပီးမိမိ၏site အတြင္းထည့္သြင္းႏိုင္မည့္content မ်ားအတြက္ parameter မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။
Theme အေပၚမူတည္ၿပီးထည့္သြင္းႏိုင္မည့္font အပါအ၀င္အျခားေသာ အရာမ်ားကြဲလြဲမႈမရွိႏိုင္ပါ။မိမိထည့္ၿပီးေသာစာသားေနရာတြင္အျခားေသာ စာသားမ်ားထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္မိမိျပင္လိုေသာေနရာရွိစာသားမ်ားကို drag ဆြဲၿပီးselect လုပ္ပါ။text icon ကိုႏွိပ္ၿပီးစာသားမ်ားကိုေျပာင္းလဲပါ။ drag and drop သည္weebly၏အေျခခံက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။
+menu ကိုႏွိပ္ၿပီးမိမိထည့္သြင္းလိုေသာအရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ယင္းေနာက္ page အတြင္းမိမိထားလိုေသာေနရာ၌ယင္းကိုထားလိုက္ပါ။ဥပမာျပရမည္ ဆိုလွ်င္image box ကိုdrag ဖိၿပီးဆြဲပါ။မိမိျပလိုေသာေနရာတြင္ ယင္းပံုရိပ္ ကိုထားၿပီးdrop ခ်လိုက္ပါ။သို႔ေသာ္drag and drop လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားျခင္းမ်ဳိးရွိႏုိင္ပါသည္။Website တစ္ခုကိုစတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္မတူညီေသာpage သံုးမ်ဳိးရရွိပါမည္။ယင္းpage တစ္ခုစီကိုedit လုပ္ရန္လိုေကာင္းလိုႏိုင္သည္။screen ၏ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာpage icon ကိုေခါက္ၿပီးpage အသစ္မ်ားထည့္သြင္းႏိုင္သည္။အလားတူပင္ မိမိ၏page အမည္မ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ယင္းpage တို႔သည္drop-down menu တစ္ခုကိုသံုးၿပီးအခ်င္းခ်င္းအလိုအေလ်ာက္ခ်ိတ္ဆက္ ထားပါသည္။website အတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းၿပီးၿပီ ဆိုသည့္ အခါscreen ၏အေပၚဘက္တြင္ျမင္ေနရေသာpreview button ကိုတစ္ခ်က္ ေခါက္ၿပီးwebsite ၏အျပင္အဆင္ကိုၾကည့္ပါ။ယင္းwebsite သည္Desktop ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္မည္သို႔ျမင္ရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ mobile device ေပၚတြင္မည္သုိ႔ျမင္ရမည္ကိုလည္းေကာင္း ျပသေပး ပါမည္။မ်က္စိေရွ႕တြင္ ျမင္ရသည့္အျပင္အဆင္အားလံုးကိုႀကိဳက္ၿပီဆိုလွ်င္publish button ကိုႏွိပ္ၿပီး အြန္လိုင္းတင္ႏိုင္သည္။အခမဲ့အြန္လိုင္းတင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္website လိပ္စာ (URL) တစ္ခုကိုပါဖန္တီးေပးျခင္းမွာWeebly၏ခ်စ္စရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
 
 
Be Positive! 
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment