♪ “ Windows 10 ဆီမွ ျပန္ေတာင္းရမည့္ Privacy “ ♫

Windows 7 ႏွင္႔ Windows 8 သံုးသူမ်ား Windows 10 ဆီသို႔ အခမဲ႔ upgrade လုပ္ၿပီး သံုးႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာအခါ လူေတာ္မ်ားမ်ားပင္ Windows 10 သို႔ေျပာင္းသံုးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိဆိုသလို Windows 10 က သံုးစဲြသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို အေခ်ာင္းအေျမာင္း မ်ားလွသည္။ default setting အတိုင္းထားလွ်င္ privacy ေခ်ာင္းေျမာင္းျခင္းကိစၥကို Microsoft အလိုက် Windows 10 က လုပ္ေပးပါလိမ္႔မည္။

သံုးစဲြသူက အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ားမည္ဆိုလွ်င္ Windows 10 ၏ setting app ထဲ၀င္ၿပီးအလွည့္အေျပာင္းလုပ္ျခင္းျဖင္႔ မိမိ၏ privacy ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည္မွာ ၿပီးခဲ႔သည့္ မိုးရာသီက ထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ Windows 10 update သည္ သံုးစဲြသူ ယခင္ကဂရုတစိုက္ခ်ိန္ညွိထားခဲ႔ေသာ setting မ်ားကို default position သို႔ ပို႔ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္း update မ်ားထြက္စဥ္က သံုးစဲြသူတို႔ မေက်မနပ္ေျပာဆိုၾကသည့္အသံမ်ားကို Microsoft ၾကားခဲ႔ပုံေပၚသည္။ setting အေျပာင္းအလဲလုပ္ေသာ update တစ္ခုကိုထုတ္ေပးခဲ႔သည္။ Windows 10 ႏွင္႔ပတ္သတ္သည့္ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲမွာ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတမ်ားလွပါသည္ဟုဆိုေသာ Windows သံုးစဲြသူမ်ားပင္လွ်င္ မိမိလက္၀ယ္ေရာက္ေနေသာ Windows 10 update သည္ အမွတ္စဥ္မည္မွ်ျဖစ္သည္ကို အလြယ္တကူ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရူပ္ေထြးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းေၾကာင္႔ Windows 10 သံုးစဲြသူမ်ားသည္ default privacy setting တြင္ အထားခံရေသာျပႆနာမ်ဳိးႏွင္႔ ႀကံဳၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ Windows 10 ရွိ Privacy setting မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရမည္။ လိုအပ္လွ်င္မည္သို႔ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ကို ေလ့လာ ၾကပါမည္။ ဤအဆင္႔မ်ားကုိစနစ္တက်ေလ့လာထားလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမ်ားရွာၾကည့္စရာ မလိုဘဲ အလုပ္ကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္လည္း ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အေသအခ်ာ မွတ္ထားသင္႔ပါသည္။ မည္သည့္ update တြင္ Microsoft က ယခင္အက်င့္ေဟာင္း အတိုင္း ျပန္လည္က်င္႔သံုးမည္ကို မသိႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။


ပထမဦးစြာ မိမိအသံုးျပဳေနေသာ Windows 10 update version ကို သိရန္အတြက္ Windows Registry သို႔၀င္ပါမည္။ Windows key ႏွင့္ R ကို တဲြႏွိပ္ၿပီး ေပၚလာေသာအကြက္တြင္ regedit ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ enter ေခါက္ပါ။ Registry Editor ေပၚလာပါမည္။

Registry Editor ကိုျမင္လွ်င္ ၀ဲဘက္ေကာ္လံရွိ HKEY-LOCA-MACH INE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ Current version ကိုရွာၿပီး ကလစ္တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ ညာဘက္ေကာ္လံတြင္ ယင္းႏွင္႔သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားေပၚလာပါမည္။ ထိုအထဲမွ Current Build key ကိုရွာပါ။ 10586 ထက္ေက်ာ္သမွ်နံပါတ္မ်ားသည္ update လုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။


ယင္းေနာက္ Start Menu ကိုႏွိပ္ၿပီး setting ကိုေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ Privacy ေနရာ၌ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ General tab ကိုႏွိပ္ပါ။ Smart screen Filter ကို on ထားလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား switch မ်ားကို off အေနအထားတြင္ ထားသင္႔ပါသည္။ Smartscreen Filter ကို on ထားျခင္းျဖင္႔ အခ်ဳိ႕ေသာapp မ်ားက သံုးစဲြသူအား ယုတ္မာေသာwebsite မ်ားဆီသို႔ ပို႔ေပးမည့္အေရးကို ေရွာင္လဲြေစႏိုင္ပါသည္။

Manage my Microsoft Advertising ကိုလည္း ကလစ္လုပ္ထားသင္႔သည္။ လူပုဂၢိဳလ္ကိုပစ္မွတ္ထားေသာေၾကာ္ျငာမ်ား default browser မွ တစ္ဆင္႔ မိမိထံေရာက္မလာေစရန္ ႀကိဳပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Microsoft website သည္ တစ္ခါတစ္ရံ offline ႀကည့္ရႈဖို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေပးပို႔တတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ app မ်ားသည္ windows 10 အသံုးျပဳသူ၏ Location ကိုသိခြင္႔ရရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေျမပံုၾကည့္ျခင္းႏွင္႔ မိုးေလ၀သသတင္းမ်ား ေဖာ္ျပေပးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္း Location service ႏွင္႔ ပတ္သတ္သည့္အခ်က္အလက္တို႔ကို Windows ကမလိုအပ္ဘဲ ယူသံုးသည္ဟုခံစားရလွ်င္ Location ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ change ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ Location tracking ကို ပိတ္ပစ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Location ခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ app မ်ားအား မိမိ၏ Location ကို သိရွိခြင္႔ေပးထားႏိုင္ပါသည္။


အခ်ဳိ႕ေသာ app မ်ားက မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာမွ ကင္မရာႏွင္႔မိုက္ခရိုဖုန္းသံုးခြင္႔ (Laptop ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္လွ်င္) ကိုလိုအပ္သည္။ voice Recorder app ႏွင္႔ Communication app ကဲ႔သို႔ေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔မူ app တို႕သည္ ကင္မရာႏွင္႔မိုက္ခရိုဖုန္းသံုးခြင္႔ကို လိုအပ္ေလ့မရွိပါ။ ထိုကိစၢၥကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ Camera ႏွင္႔ micro phone setion မ်ားသို႔ တစ္လွည့္စီ၀င္ပါ။ ယင္းေအာက္မွ app အားလံုးအား ခြင္႔ျပဳခ်က္မေပးသည့္ off တြင္ထားပါ။ ယင္းထဲမွ app တစ္ခုက မိုက္ခရိုဖုန္းႏွင္႔ကင္မရာကိုအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သျဖင္႔ သတိေပးလာမွဖြင္႔ေပးပါ။ အသံုးမရွိေသာအခါ ကင္မရာႏွင္႔မိုက္ခရိုဖုန္းကို ပိတ္ထားပါ။

ယင္းေနာက္ Speech, inking & typing section သို႔၀င္ပါ။ ယင္း section သည္ မိမိ၏အသံႏွင္႔လက္ေရးအား Windows က မွတ္မိသိရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသံႏွင္႔လက္ေရးကိုသာမက contacts ႏွင္႔ calendar events မ်ားကိုပါစုေဆာင္းရယူတတ္ပါသည္။ အကယ္၍ Windows 10 အသံုးျပဳသူသည္ Cortana အေပၚတြင္ အလြန္အကၽြံမမွီခိုဟုဆိုပါက ယင္း section ရွိ stop getting to know me ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ turn off ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင္႔ Windows က ယင္း section မွေန၍ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းအားတားဆီးႏိုင္သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ start Menu ေအာက္မွ other devices tab ကိုဖြင္႔ပါ။ ယင္းထဲမွ privacy section တြင္ Windows 10 app မ်ားအား အျခားေသာ device မ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ခြင္႔ျပဳမည္ မျပဳမည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဆက္သြယ္ခြင္႔ျပဳထားမည္ဆိုပါက ယင္း device တို႔ကို pair လုပ္မထားသည့္တိုင္ ဆက္သြယ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ခြင္႔မျပဳဟုဆိုလွ်င္ off လုပ္ထားပါ။ အကယ္္၍ သီးျခားကင္းလြတ္ခြင္႔ေပးလိုေသာ app ရွိပါက မိမိခြင္႔ျပဳလိုေသာ app တို႔ကို choose apps thant can sync with devices အား ေရြးခ်ယ္ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ခြင္႔ျပဳႏိုင္သည္။

Feedback and digananostics ကိုလည္း ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ယင္းသည္လည္း privacy အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ေနရာထဲတြင္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ feed back frequency ေဘးမွ ေအာက္စိုက္မွ်ားေခါင္းကို ႏွိပ္ကာက်လာေသာ drop down menu ထဲမွ Never ကို ေရြးေပးႏိုင္သည္။ Diaganositics and usage data section မွ Basic ကို ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္းရသည္။ အျခားေသာ option မ်ားက Diaganosstic and usage data ကိုပိတတ္ထားလွ်င္ ယင္း option အေရာင္မွိန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။

Windows 10 ထဲတြင္ Install လုပ္ထားေသာ app မ်ားထဲမွ မည္သည့္ app မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကိုသိလိုလွ်င္ Background apps tab ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ရပါမည္။ မိမိက ယင္းတို႔ကိုမသံုးသည့္တိုင္ ယင္းတို႔က ေနာက္ကြယ္တြင္အလုပ္လုပ္ေနၿပီး Microsoft ထံ ခ်ိတ္ေကာင္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ app တစ္ခုစီ၏ေဘးတြင္ရွိေသာ Switch တို႔ကိုရွာၿပီး off လုပ္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။ Windows 10 တြင္ WiFi sense ဟူေသာ tool လည္းရွိသည္။ ယင္းက မိမိ၏ network password အား contract list အတြင္းရွိ လူမ်ားထံ share လုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းကို ပိတ္ရန္ Choosing Network & internet ထဲသို႔၀င္ၿပီး Wi-Fi ကိုေရြးပါ။ ယင္းေနာက္ network မ်ားျပသထားရာ စာရင္း၏ေအာက္ေျခဖက္သို႔ ဆင္သြားၿပီး Manage Wi-Fi setting ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေရြးခ်ယ္ပါ။ ယင္းေနာက္ network ကို ပိတ္ထားလိုက္ပါ။

Credit to NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

1 comments:

  1. If you're looking for a solid contextual advertising network, I recommend that you take a peek at Chitika.

    ReplyDelete