♪ Sefi ဘုရင္လို႕နာမည္ၾကီးေနတဲ့ “OPPO F1” ♫

အေနျဖင့္စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းကိုပိုမိုအေလးစိုက္လာခဲ့ျခင္း ႏွင့္အတူ၎တို႔၏ႏွစ္အလိုက္ေရာင္းအားနဲ႔ကမၻာ့စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ေ၀စုရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး၊ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းတစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအထိOPPO စမတ္ဖုန္းအေရအတြက္သန္း(၅၀)ေရာင္းခ် ခဲ့ရကာႏွစ္အလိုက္တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၆၇)အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ သည့္သတင္းမ်ားအရသိရွိရသည္။ထုိ႔အျပင္OPPO မွာကမၻာတစ္၀န္းရွိ ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္၁၀ခုစာရင္းတြင္ပါ၀င္လာခဲ့သလိုကမၻာ့ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ၏အဆင့္(၈)ေနရာတြင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈကုမၸဏီTrendForceကေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။OPPO သည္ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးႏွင့္သံုးစြဲသူအေတြ႕အႀကံဳကိုဦးစားေပးေသာ ကုမၸဏီ၏“႐ိုးရွင္းစြာအာ႐ံုစိုက္ျခင္း”ဗ်ဴဟာေၾကာင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္လ်င္ျမန္စြာအားသြင္း ေပးႏုိင္သည့္VOOC Flash Charge ႏွင့္Feature အမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ Camera Platform ကဲ့သုိ႔ေသာတီထြင္ဆန္းသစ္သည့္နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ လည္းကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွသံုးစြဲသူမ်ား၏ေထာက္ခံအားေပးျခင္းကိုရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတိုင္းယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာထုတ္ကုန္မ်ားတြင္လည္းကင္မရာပိုင္းအတြက္အထူးအေလးေပးအားထုတ္ေပးထားသည္။ယခုေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ေသာF Series ထုတ္ကုန္မ်ားထဲမွOPPO F1 တြင္ကင္မရာပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာFeature မ်ားစြာ ကိုသံုးစြဲခြင့္ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါတယ္။ယခုကင္မရာဖုန္းမွာOPPO ၏၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္စတင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ေသာF Series စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးစမတ္ဖုန္းတစ္လံုးလည္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ကင္မရာအသားေပးF Series စမတ္ဖုန္းသစ္မ်ားကိုပါဆက္လက္မိတ္ဆက္ေပးသြားဦးမည္ျဖစ္ သည္။
ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိစမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အႀကိဳက္ဆံုးFeature ကိုအကဲခတ္ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္အမ်ားစုမွာSelfie႐ုိက္ကူးမႈ ကို အဓိကအေလးေပးသံုးစြဲလာၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္OPPO အ ေနျဖင့္ေျပာင္းလဲလာေသာစမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္Selfieဘုရင္ဟုတင္စားေခၚေ၀ၚထားေသာF1ကင္မရာဖုန္းကိုဖန္တီး မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။F1၏အခ်ိဳးညီညီတည္ေဆာက္ထားေသာအနားေစာင္းမ်ားကိုတိက်ေသခ်ာေသာတြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္ဖန္တီး တည္ေဆာက္ထားၿပီးလက္ထဲတြင္ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳသည့္အခါအျမင္အာ႐ံုကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစသလိုအလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအေတြ႕အႀကံဳျဖင့္အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ေျမာက္မ်ားစြာေသာစပ္းသပ္မႈမ်ားျဖင့္ဖန္တီး တည္ ေဆာက္ထားသည္။ထုိ႔အျပင္OPPO ၏ဒီဇုိင္းဖန္တီးသူမ်ားက ေက်ာဘက္ Panel အတြက္ႏုိင္ငံ(၃)ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ကာအလြန္အရည္အေသြးျမင့္ ေသာအလူမီနီယံသတၱဳစပ္မ်ားကိုရွာေဖြၾကသည္။အေရာင္တင္လုပ္ငန္းစဥ္ ၄၀ခန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွသတၱဳစပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ဒီဇုိင္းဖန္တီးသူမ်ားကF1 ကိုသတၱဳပိုးသားကဲ့သုိ႔ေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။F1 တြင္၅လက္မDisplay ကိုအသံုးျပဳထားၿပီးအထူက 7.25mmမွ်သာရွိသည္။ပါးလႊာမႈေၾကာင့္အေလးခ်ိန္က၁၃၄ဂရမ္ခန္႔သာ ရွိသည္။2.5D Corning Gorilla Glass 4 ကသာမန္ဖန္သားျပင္ထက္ ႏွစ္ဆ ပိုမိုေတာင့္တင္းေသာေၾကာင့္OPPO F1 ကစင္းရာ၊ ျခစ္ရာဒဏ္ကို ပိုမို ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီးအၾကမ္းဒဏ္ကိုလည္းခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။F1ကိုGold ႏွင့္Rose Gold ဟူ၍အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ရရွိႏုိင္သည္။
OPPO F1 ကင္မရာဖုန္းတြင္Selfie႐ိုက္ကူးမႈကိုအထူးေကာင္းမြန္ေစမည့္1/4 inches Sensor အရြယ္အစားရွိ8MPအေရွ႕ဘက္ကင္မရာကိုထည့္သြင္း တပ္ဆင္ ေပးထားၿပီးအဆိုပါကင္မရာ၏အလင္းတံခါးအက်ယ္မွာလက္ရွိတြင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳေနၾကသည့္f/2.4 aperture ထက္အလင္း၀င္ေရာက္မႈကို ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုရရွိေစမည့္အျပင္ပံုမွန္5MP အေရွ႕ဘက္ကင္မရာမ်ားထက္ ႐ုပ္ထြက္ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအပိုင္းတြင္ (၃၃)ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုသာလြန္ ေစဦး မည့္Wide f/2.0 aperture ကိုအသံုးျပဳေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ F1တြင္ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္Selfieပံုမ်ားကိုSelfie Stick ျဖင့္႐ိုက္ယူရာတြင္လက္ဖ၀ါးကို လႈပ္ရမ္းေပးလိုက္႐ံုျဖင့္အလြယ္တကူ႐ိုက္ကူးႏုိင္ေစမည့္Palm Shutter၊ ေရွ႕ကင္မရာကိုသံုးၿပီးအလင္းနည္းပါးသည့္အေျခအေနတြင္အေျပျပစ္ဆံုးSkin Tone Color ကိုရရွိေစရန္ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္Screen Flash၊
“Color”သုိ႔မဟုတ္“Cheese”ဟုေျပာလိုက္႐ံုျဖင့္လည္းSelfieပံုမ်ားကို ပိုမို လြယ္ကူထိေရာက္စြာ႐ိုက္ယူႏုိင္ေစမည့္စြမ္းရည္တို႔ပါရွိသည္။အေနာက္ ကင္မရာ၏အရည္အေသြးမွာFull HD Video ႐ိုက္ယူႏုိင္မည့္13MP အမ်ိဳး အစားျဖစ္ၿပီးLED Flash ေထာက္ပံ့မႈပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။Selfieဘုရင္ဟု တင္စားေခၚဆိုထားသည့္OPPO F1 ကင္မရာဖုန္းမွာေစ်းႏႈန္းပိုင္းတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမယွဥ္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္၂၉၉,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ယူ ႏုိင္ေစမွာျဖစ္ၿပီးအသံုးျပဳထားေသာHardwareပစၥည္းမ်ားျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
“Best Value for Price”အျပည့္အ၀ထိုက္တန္မႈရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ ပါသည္။အထူးသျဖင့္ဖုန္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္ပံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္3GB RAM ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။OS မွာAndroid OS, v5.1 ျဖစ္ၿပီးမွတ္ဥာဏ္ပမာဏ16GB ပါရွိပါသည္။CPU သည္ Quad-Core 1.7 GHz & Quad-Core 1.0 GHz ျဖစ္ပါသည္။ ဘက္ထရီမွာLi-Po 2500 mAhအမ်ိဳးအစားပါ။

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment