♪ “သင့္ရဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာ ျမန္ဆန္ေစဖို႔ႏွင့္ နည္းလမ္း” ♫

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အင္တာနက္ user ရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏွုန္းဟာ မုိဘိုင္းဖုန္း ေပၚကေနလာသူမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဝက္ဆိုက္ကို ေရွးသမားရိုးက်အတိုင္း Desktop user အတြက္ပဲ ရည္ရြယ္တယ္ ဆုိရင္ ေတာ့ သင့္လုပ္ငန္း ေရရွည္ရပ္တည္ဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ အေၾကာင္းက ေတာ့ မုိဘိုင္းဖုန္း ဖန္သားျပင္ ေသးေသးေလးေပၚမွာ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို ေခၚလိုက္ရင္ က်လာတဲ့အရြယ္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ၾကည့္ရမယ့္ အရြယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆင္မေျပပါဘူး။ ေသးေအာင္လုပ္ရ၊ ေရႊ႕ရနဲ႔ အေတာ္ေလး ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးသူမ်ားဟာ ဝဘ္ဆုိဒ္ေတြကို မဝင္ေတာ့ဘဲ Facebook ေပၚမွာသာ စာဖတ္တဲ့ အေလ့ အထကို ျမန္မာျပည္မွာ ပိုျပီးေတာ့ လုပ္လာၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခပ္ၾကာရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မုိဘိုင္းအသားေပးတဲ့ ဝက္ဆိုက္ကို ေျပာင္းၾကစုိ႔။ ဒီေတာ့ေျပာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေလးကို မွ်ေဝပါရေစ။ အရင္ဆံုး အားလံုးကို မုိဘိုင္းကို ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္ Responsive template သံုးရင္ျပီးေရာလို႔ မွတ္ထားတာမ်ိဳးကိုလည္း ေျဖရွင္းခ်င္ပါတယ္။ မွန္လည္းမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယင္း ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ အတူ အျခားေရြးခ်ယ္မႈေတြလည္း ရွိပါေသး တယ္။ အားလံုးကို ရွင္းျပပါ့မယ္။ အဓိက အားျဖင့္ မုိဘိုင္းဆုိက္လို႔ ေျပာရင္ Responsive Web Design, Dynamic Serving နဲ႔ Seperate URLs ဆုိျပီး ေတာ့ သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

<ဝက္ဆိုက္အလုပ္လုပ္ပံု>
ဝက္ဆိုက္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံကေတာ့ user ကေနျပီးေတာ့ browser ထဲကေန URL ကို ရိုက္လိုက္ျပီဆုိရင္ HTML page က်လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ အလြယ္မွတ္တဲ့ နည္းပါ။ တကယ္တန္းက်ေတ့ URL ရိုက္လိုက္ရင္ HTML, Javascrpit, CSS တို႔က်လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း အလုပ္လုပ္ပံု အေျခခံကို သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ html တုိ႔က ဘယ္ကေန က်လာသလဲဆုိရင္ Hosting ကေန က်လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Hosting ဆိုတာ ဝက္ဆိုက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းသိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းေနရာကို လိပ္စာအျဖစ္ URL တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးလိုက္တာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ေတြကို တိက်မွန္ကန္စြာယူေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

<Separate URLs>
Separate URLs ဆုိတာ ဝက္ဆိုက္လိပ္စာကအစ ေျပာင္းလိုက္တာပါ။ ဝက္ဆိုက္တစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကေန ရိုက္ရွာလိုက္ရင္ က်လာတာက html file လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ html file ဟာ Hosting ထဲမွာ ရွိတဲ့ File တစ္ခုထဲကေန က်လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဆိုက္ လုပ္တယ္ဆုိတာ ဒီဇိုင္းေတြ content ေတြကို file ထဲမွာထည့္ျပီးေတာ့ hosting ေပၚတင္ထားတာေၾကာင့္ အင္တာနက္ လိပ္စာလည္း တပ္ေပးထား တာေၾကာင့္ သူ႔လိပ္စာအတိုင္း ရိုက္ရင္ အခ်က္အလက္က်လာျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ Seperate URLs စနစ္မွာက html ကိုလည္း မတူညီတာ သံုးပါတယ္။ URL ကိုလည္း ခြဲထားေပးပါတယ္။ ဥပမာ https://www.cnn.com ကို မိုဘိုင္းဆိုက္အျဖစ္ https://mobile.cnn.com ဆုိျပီးေတာ့ URL ေျပာင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိရင္းစြဲ domain ကေန Sub domain ခြဲလိုက္ျခင္း သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ႔ထူးျခားခ်က္က ဝက္ဆိုက္ပါ ခြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ html မတူဘူးလို႔ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ဝက္ဆိုက္မတူဘူးလို႔ဆုိတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒီေတာ့ မုိဘိုင္းဖုန္း browser ရဲ႕ ဝက္ဆိုက္ကို ရိုက္လိုက္မယ္ဆုိရင္ သူ႔အတြက္ သီးျခားစီမံဖန္တီးေပးထားတဲ့ သီးသန္႔ မုိဘိုင္း ဝက္ဆိုက္က်လာမွာ ျဖစ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာကေနရိုက္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ဆုိက္သက္သက္ကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

<Dynamic Serving>
Dynamic Serving က URL မတူပါဘူး။ URL မတူဘူးဆုိတာ သီးျခား URL ျဖစ္ပါတယ္။ URL သာ မတူတာ။ html က်ေတာ့ တူပါတယ္။ ဆုိလိုရင္း ကေတာ့ လိပ္စာ ႏွစ္ခုအတြက္ အိမ္တစ္အိမ္ထဲကိုသာ ေပးထားျခင္း သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ URL ႏွစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ Hosting တစ္ခုထဲက html file တစ္ခုတည္းကိုသာ ညြန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မုိဘိုင္းဖုန္းကေန ကြန္ပ်ဴတာကေနၾကည့္တဲ့လိပ္စာကို ရိုက္လိုက္ရင္ သူ႔ပါသူ အလိုအေလ်ာက္ မိုဘိုင္းဖုန္း လိပ္စာ (mobile.cnn.com) ဆိုတာမ်ိဳးကို ညြန္းသြားျပီး ဝက္ဆိုက္ကိုေတာ့ file တစ္ခုတည္းကေနပဲ ယူသံုးပါတယ္။ html ကိုေတာ့ Responsive ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားေကာင္း လုပ္ထားပါလိမ့္မယ္။ ယင္း Responsive လုပ္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာပါ ဆက္ရွင္းပါ့မယ္။

<Responsive Web Design>
သူကေတာ့ URL လည္း မေျပာင္းသလို html လည္း မေျပာင္းပါဘူး။ ဆုိလိုရင္းကေတာ့ မုိဘိုင္းဖုန္းကေနပဲ ရွာရွာ၊ Desktop ကေနပဲ ရွာရွာ ရလာမယ့္ ဝက္ဆိုက္ရလဒ္က အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြဲျပားမွု ရွိပါတယ္။ ဘာကြဲျပားမွုလဲ ဆုိေတာ့ ဝက္ဆိုက္ကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ၾကည့္တဲ့ အခါ ရလာတဲ့ ရလဒ္က တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပီး မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာ ၾကည့္တဲ့ အခါ ရလာတဲ့ ရလဒ္က တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီဇိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းက Content အခ်က္အလက္ မ်ားကေတာ့ မေျပာင္းလဲပါဘူး။ အားလံုး Desktop မွာ ျမင္ရတာနဲ႔ အတူတူ ပါပဲ။ Feature အျဖဳတ္အတပ္၊ Category အျဖဳတ္အတပ္လည္း မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ Mobile ေပၚမွာဖတ္တာအတြက္လည္း လြယ္ကူသလို Desktop မွာဖတ္ဖုိ႔အတြက္လည္း လြယ္ကူပါတယ္။

<ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္းသလဲ>
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ Responsive Web Design ျဖစ္ပါတယ္။ Google ကို္ယ္တိုင္ကလည္း ယင္း Responsive Web Design ကို ပိုျပီးေတာ့ အသား ေပးျပီးေတာ့ Search Engine မွာ ရွာေတြ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကေနစလို႔ Google ဟာ မုိဘိုင္းဆုိဒ္ေတြကို Crawl လုပ္ စုေဆာင္းမယ့္ Mobile Bot ေတြ လုပ္လိုက္ေပမယ့္ သူတုိ႔က အလုပ္နည္းေလေကာင္းေလ ဆုိတဲ့ ဗ်ဴဟာသာ လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ bot ႏွစ္ေကာင္လြတ္ျပီး ဝက္ဆိုက္ႏွစ္ခုကို crawl မယ့္အစား bot ႏွစ္ေကာင္လြတ္ျပီး ဝက္ဆိုက္တစ္ခု တည္းကို crawl ရတဲ့ သေဘာကို ပုိျပီးေတာ့ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုက ဝက္ဆိုက္ႏွစ္ခုနဲ႔ မတူညီတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကေန ၾကည့္သူနဲ႔ မုိဘိုင္းကေန ၾကည့္သူကို ခြဲျခားျပသတယ္လို႔ မထင္မွတ္မိေစေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Responsive Web Design ကို recommend ေပးေပမယ့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း မေကာင္း ဘူးလို႔မဆုိလုိပါဘူး။ bot ေတြလည္း Crawl ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယင္း နည္းလမ္းႏွစ္ခုဟာ Search Engine Optimisation အတြက္ အႏၱရာယ္ မ်ားပါတယ္။ Seperate URLs ဆုိရင္ ဝက္ဆိုက္ႏွစ္ခုျဖစ္သြားပါျပီ။ html လည္းမတူသလို ဝက္ဆိုက္လိပ္စာလည္း မတူတာေၾကာင့္ ဒါဟာ သီးျခား brand တစ္ခုလို႔ ထင္မွတ္ဖြယ္ရွာ ရွိပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ၾကည့္တဲ့ဆိုဒ္္မွာ လည္း ဒီသတင္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ပဲတင္ျပီး မိုဘိုင္းနဲ႔ ၾကည့္တဲ့ ဆုိက္မွာ လည္း ဒီအခ်က္အလက္ကိုပဲ ျပန္တင္တာဆုိရင္ copy ကူးတယ္ သို႔မဟုတ္ duplicate လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ ဆြဲခ်က္တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အႏၱရာယ္မ်ားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Dynamic Serving ကေတာ့ Separate URLs နဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ နည္းနည္း သက္သာပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူဟာ URL သာကြဲသြားေပမယ့္ ယူသံုးတဲ့ အခ်က္အလက္က်ေတာ့ တူလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိပ္စာကြဲ သြားတာဟာလည္း SEO မွာ စဥ္းစား တြက္ခ်က္မွတ္ယူစရာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ အိမ္တစ္အိမ္ထဲကပဲ လိပ္စာႏွစ္ခုရွိရင္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Dynamic Serving ဟာလည္း ေကာင္းေပမယ့္ နည္းနည္းေတာ့ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေကာင္းဆံုးက ဘယ္ဟာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မေျပာလည္း သိေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။ Responsive ဆုိတဲ့ သေဘာက ၾကည့္ရႈတဲ့ ပစၥည္းေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ ဝက္ဆိုက္ကို ပံုစံမွန္မွန္ ျပသေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရူစလီ ေျပာခဲ့သလို ေရလိုက်င့္ပါဆုိတဲ့ သေဘာတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရဆုိတာ ဘယ္ခြက္ထဲ ထည့္ထည့္ အဆင္ေျပသလိုပဲ Responsive Technology က ဝက္ဆိုက္ကိုလည္း ၾကည့္ရႈတဲ့ Device က ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာ အေလ်ာက္၊ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖစ္ရင္ မုိဘိုင္းဖုန္းအေလ်ာက္၊ Tablet ျဖစ္ရင္Tablet အေလ်ာက္ မွန္ကန္စြာ ျပသေစတတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ယင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳဖို႔ဆုိတာကလည္း မိမိရဲ႕ လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲဝက္ဆိုက္ကို Responsive ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ Coding line အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္း သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Heigh, Width ေတြကိုအျပင္ Category ထားသုိတာက အစ drop down ပံုစံျဖစ္ေအာင္ အလိုေလ်ာက္ ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေနစလို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဝက္ဆိုက္ Design ေတြ ေရးသားၾကတဲ့အခါ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ Web Design ေစ်းကြက္ ကေန ဝယ္ယူတဲ့အခါ Responsive ျဖစ္လား မျဖစ္လားဆုိတဲ့ issue အေပၚ မွာ ဂရုစိုက္လာၾကပါတယ္။

<Configuration>
Configuration အေနနဲ႔ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ Google Webmaster ကို xml sumit လုပ္ရတာေတြ၊ Analytic ခ်ိတ္ရတာေတြလုပ္ရပါေသးတယ္။ အဓိကကေတာ့ မိမိရဲ႕ ဝက္ဆိုက္ဟာ မုိဘိုင္းဖုန္းအတြက္ ရယ္ဒီျဖစ္ေၾကာင္း ကို သတင္းေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ Google က ပုိျပီးေတာ့ မိမိရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ပိုျပီးေတာ့ favor ေပးပါတယ္။ Google Search မွာ ေပၚတာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရင္လည္း မိမိရဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို လူလည္ႏႈန္း ပိုမုိရရွိေအာင္ျမင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆိုဒ္ေပၚမွာ code error မရွိရင္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား အခ်ိဳးက်ျဖစ္ရန္၊ content မ်ားကို ေဖာ္ျပမႈ မွန္ကန္ရန္၊ url redirect လုပ္မႈ မွန္ကန္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ျပဳလုပ္ရပါ ေသးတယ္။ ယင္းတို႔ကို မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ မတတ္ႏုိ္င္ရင္ Web Development ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါတယ္။

<မိုဘိုင္း App လုပ္မလား Website လုပ္မလား>
Mobile App ပဲလုပ္မလား Mobile ေပၚမွာ ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ဝက္ဆိုက္လုပ္မလား ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး လုပ္မလား ဆိုတာကလည္း အမ်ားစုစဥ္းစားစရာ ျဖစ္တဲ့ issue တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Mobile App မ်ားရဲ႕ ကြဲျပားမႈကိုလည္း ေနာက္မွ ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပပါမယ္။ Mobile App က install လုပ္ထား ရတာျဖစ္တာေၾကာင့္ browser ကေန ဝင္ရိုက္ရွာစရာမလိုေတာ့ဘဲ App ကေန content update ေတြကို ယူလို႔ရမယ့္ နည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ Customer နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ ရန္လိုအပ္မွုရွိမရွိ Customer ေတြကို ေန႔စဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ ရွိမရွိေပၚမွာလည္း မူတည္ျပီးေတာ့ App ကို စဥ္းစားျပဳလုပ္သင့္ ပါတယ္။ App ကိုလည္း သီးျခား platform တစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္မွာလား သို႔မဟုတ္ Web App လုပ္မလား ဆုိတာကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ သတင္း မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ဝက္ဆိုက္နဲ႔တင္ ရပ္ေနလို႔ မရဘဲ mobile app ဘာ ထုတ္သင့္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာတဲ့ အေျဖတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ျမန္မာျပည္က mobile user မ်ားဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို browser ကေန ရွာရတာထက္ လြယ္ကူတဲ့ အျခား နည္းလမ္းေတြကို ပိုလိုခ်င္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မု႔ိ mobile phone ဆိုင္ေတြမွာ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ App ေတြကို သြားသြားထည့္ခိုင္းတဲ့ ေခတ္က လည္း အေတာ္ေလးရွိေနပါေသးတယ္။

App အတြက္ သီးသန္႔ Business model တစ္ခု၊ Web အတြက္ သီးသန္႔ Business model တစ္ခုနဲ႔ သြားရ မွာပါ။ Channel ႏွစ္ခုစီကေန income ကို generate လုပ္ဖု႔ိ စိတ္ကူးရွိရင္ ေတာ့ App ကရွိသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ အတူတူပဲ။ သု႔ိတည္းမဟုတ္ user မ်ားက မိမိ App ကို တကူးတက သြင္းရ ေအာင္ အျမဲတမ္း content update ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ Mobile ဖုန္းအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္က အဆင္ေျပ လံုေလာက္ ပါျပီ။ အကယ္၍ Mobile App ရွိလာျပီဆုိရင္ေတာ့ user ကို website ကေန mobile app download ဆြဲရန္အထိ ကိုယ္ဟာ ၾကိဳးစားယူ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ mobile browser ကေန ဝင္လိုက္တဲ့အခါ Mobile App ကို download ဆြဲရန္အၾကံေပးတဲ့ pop up သုိ႔မဟုတ္ အေပၚက bar ေလး ေပၚလာတာမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Mobile App ရဲ႕ အားသာခ်က္က အင္တာနက္ဖြင့္ရန္ update ေတြကိုပုိ႔ေပးလို႔ ဖုန္းမွာ notification ေပၚသလို အကယ္၍ offline လည္း သံုးလို႔ရမယ့္ app မ်ိဳး ဖန္တီးထားရင္ေတာ့ push notification ေပးတာမ်ိဳးတို႔ ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ User နဲ႔ one to one ခ်ိတ္ဆက္လို႔ ရတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို Mobile App မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားတဲ့အခါမွပဲ ေသခ်ာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ပါ့မယ္။ မိမိရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားေခတ္ေနာက္မက်ရ ေလေအာင္ မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာ အဆင္ေျပတဲ့ Websiteျဖစ္ေရး အၾကံေပး တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း(႐ိုးရာေလး)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment