‎ႀကာနီကန္တရားမ်ား‬ ၅၃ ပုဒ္ပါခဗ်ာႀကာနီကန္တရားေခြေလးေတြနာယူခ်င္လို႔ပါဆိုသူမ်ားအတြက္
‪#‎ႀကာနီကန္တရားမ်ား‬ ၅၃ ပုဒ္ပါခင္ဗ်
ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားဇာတ္ထုတ္မ်ားကို mp3 အျဖင့္ေျပာင္း၍တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္..
အားလံုးကိုလည္း..ဆရာေတာ္ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ..ပ+ဒု မ်ားလည္းထည့္ေပးထားပါတတယ္ေနာ္..
အကယ္၍ေဒါင္းယူပါက music ထဲသို႔
Video file name နဲ႔သာဝင္ပါလိပ္မည္
႐ွာရခက္ေနမွာဆိုးသည့္အတြက္ပါ
Link ကိုကလစ္ၿပီး download ဝင္ပါက
Save to Device နဲ႔ေဒါင္းယူလိုက္ပါ

တရားေတာ္အခ်ိန္ ၁နာရီေက်ာ္ ၁နာရီၾကာသည့္အတြက္ MB 14.15.18႐ွိပါသည္

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

{ခ်ာတိတ္နဲ႔ ဓမၼရိပ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ငိုရင္ပုလဲ ၇ယ္ရင္၇ဲြ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{တရားနာ၍ ငိုရသည္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ပဋာစာရီ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ဘုရားမွာႏွစ္ခါဆံုတယ္ တရားေတာ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မ်က္ရည္ေတြ ေရလိုသုံးဓမၼေနာက္ပိတ္ဆံုး}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အလြမ္းဇာတ္သိမ္း မမၿငိမ္း}ပထမပိုင္း....
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{အလြမ္းဇာတ္သိမ္းမမၿငိမ္း}ဒုတိယပိုင္း...
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အလွ၏နိဂုံး}ပထမပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အလွ၏နိဂံုး}ဒုတိယပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အလႉေပး သူေဠးျဖစ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အေမွာင္ဘဝ သူ႔ေနာင္တ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အျမတ္ဆံုးရတနာ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{အၿပိဳင္အဆိုင္ ဘယ္သူႏိုင္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ဥပကနဲ႔ မဆာဝါ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေက်ာက္ခဲေလးဘဝဆံုး႐ွာၿပီ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေက်ာင္းအမႀကီး ဝိသာခါ}ပထမပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေက်ာင္းအမႀကီး ဝိသာခါ}ဒုတိယပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေတာင္းတတိုင္ရလႉဒါန}ပထမပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေတာင္းတတိုင္းရလႉဒါန}ဒုတိယပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေနလညီေနာင္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေနာက္ဆံုးဌာေန လြမ္းမ်က္ေရ}ပပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေနာက္ဆံုးဌာေနလြမ္းမ်က္ေ၇}ဒုပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေပ်ာ္ခ်င္သူလူမ်ား လိုက္ၾကမလား}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{ေမေမ ႏွင္ထုတ္ေတးတပုဒ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေရေမွ်ာကမ္းတင္ ဖူးစာ႐ွင္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေလးမည္တိႆ တစ္ပါးရ}ပထမပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေလးမည္တိႆ တစ္ပါးရ}ဒုတိယပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
 ★ ★ ★ ★ ★

{ေသခ်ိန္တန္က ေသၾကရ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{ေအာင္ျခင္း႐ွစ္ပါး}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{သူမ်ားမေကာင္းၾကံ ကိုယ္သာခံ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သုံးပါးညီေနာင္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{သခိုးစုံတဲြ ေသဆံုးပဲြ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သႏၱတိအမတ္ႀကီး}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သီခ်င္းသံၾကား ဘုု၇ားျဖစ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{သားသမီးယုံ စုံလံုးကန္း}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သားေကာင္းခ်ီးေျမာက္ နိဗၺာန္ေရာက္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သကၠယဒိဌိျဖဳတ္ခန္း}ပပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သကၠာယဒိဌိျဖဳတ္ခန္း}ဒုပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{သတ္ေသာ္မေသ..ေသေသာ္မသတ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{သမီးထက္ငယ္ေသာ ေဖေဖ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ဝိဘတ္ၾကမၼာ မေျပးသာ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ဝိပလႅာသ..၁၂..ပါး}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{လူလား ေခြးလား}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{လွေလ ခက္ေလ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

{လက္နတ္ပိုင္႐ွင္ ႏို႔ထမ္းဘုရင္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{လမ္းႏွစ္သြယ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{႐ွင္ဥပဂုတၱ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{ရလိုေသာဆု ႀကိဳးစားျပဳ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ျမစ္ကိုျပတ္၍ ေခ်ာင္းကို႐ွာ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မေပး ေပးေပး}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{မေသေသာ အလြမ္း}ပ..ပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မေသေသာ အလြမ္း}ဒု..ပိုင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မဟာဒုတ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မဟာၿမိဳင္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မုန္းစိတ္ကို မရည္ရြယ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မိဘဂုဏ္ရည္ သားမွာတည္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မရတာကိုမွ လိုခ်င္သူ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{ေမွာင္မုိက္ေတြစဲ ေၾကာင္လက္သဲ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မထိနဲ႔မီးပြင့္မယ္}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မခ်စ္လို႔မုန္း အသက္ဆံုး}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★ ★

{မကုန္ေသာ ေမတၱာ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

{ဘယ္သူၿပိဳင္မႏိုင္တဲ့ အလႉ}
https://my.pcloud.com/publink/show…
★ ★ ★ ★ ★

❦ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ❦
Credit to => ပုဂံေျမသားေလး
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment