လက္တြဲေခၚဖို႔လိုပါသည္ …


ယေန႔ ေခတ္ျမန္မာလူငယ္မ်ား အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနယ္ပယ္ (Competition Ground) သည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် အတန္းထဲမွာ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ ပညာေရး နယ္ပယ္မွာ၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ စသည္ စသည္ျဖင့္ ေနရာတစ္ခု ရဖို႔၊ ဘဝတစ္ခု ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြရဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနၾကရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အတြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ သာမက ႏိုင္ငံတကာအထိ (အနည္းဆံုး အာဆီယံ) အဆင့္ကို ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾက ရပါသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ တစ္ခုက ရာထူးႀကီးႀကီး တစ္ခုေခၚသည္ ဆိုၾကပါစို႔၊ ျပည္တြင္းမွ လူငယ္ အခ်င္းခ်င္း သမက ျပည္ပမွ လူငယ္မ်ားျဖင့္ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ဘဝေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္မေရာက္မီ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းေနရာ တစ္ခုရဖို႔ အတြက္ပင္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အစရွိသည္မ်ား ျပည္စံုေနဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အဖက္ဖက္က ျပည့္စံုဖို႔ အတြက္ ျမန္မာလူငယ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းၿပီးသည္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ိဳးစံုကို တက္ၾကရျပန္ပါသည္။ (ငယ္စဥ္ကတည္းက International School တြင္ ေက်ာင္းတက္ၾကသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ဘြဲ႕ယူခဲ့ ၾကသူမ်ားကို မဆိုလိုပါ) အဆိုပါ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးမ်ား ျပည့္စံုဖို႔ရာ သင္တန္းမ်ိဳးစံု တက္ေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ၊ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာ ဘဝႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင့္သည္၊ မည္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္သည္ စသည့္ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ ၊ ေလ့လာ/ မွတ္သားရန္မ်ား အေတြ႔အႀကံဳမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးမည့္၊ နည္းလမ္းျပေပးမည့္၊ လက္တြဲေခၚယူမည့္ သူမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာ လူငယ္မ်ားကို စာေရးသူ အမ်ိဳးအစားခြဲၾကည့္ေသာအခါ အၾကမ္းအားျဖင့္ (၃) ခု ေတြ႔ရပါသည္။ Group A တြင္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေနသူမ်ား ႏွင့္ ပန္းတိုင္လည္း သိသည္၊ သြားရမည့္လမ္းကိုလည္း သိသည္၊ ရည္သန္ရာ ပန္းတိုင္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနၾကသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ Group B တြင္ ပါဝင္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေနၾကပါသည္၊ သင္တန္းမ်ားစြာ တက္ေနၾကသည္၊ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈလည္း ရွိၾကပါသည္၊ သို႔ေသာ္ တိက်ေသာ ပန္းတိုင္ မရွိပါ၊ ေသခ်ာေသာ လမ္းမရွိပါ (ဆိုလိုသည္မွာ ေနာင္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္တြင္ ဘာျဖစ္ရန္ ဟူေသာ တိက်ေသာ Target မရွိၾကပါ၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပင္ပန္းေနၾကေသာ္လည္း ၊ ေလ့လာသင္ယူေနၾကေသာ္လည္း တိက်ေသခ်ာေသာ အနာဂတ္ပန္းတိုင္မရွိၾကပါ) Group C တြင္ ဘာမွ ေရေရရာရာ/ ေသေသခ်ာခ်ာ သိလည္း မသိ၊ လုပ္လည္း မလုပ္ဘဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းကာ ေဟးလားဝါးလားျဖင့္ မိဘကို ကပ္ခၽြဲကာ မုန္႔ဖိုးေတာင္းလိုက္၊ ေလွ်ာက္သြားလိုက္ အစရွိသျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖတ္သန္းေနၾကေသာသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
သို႔ပါလွ်င္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊ မည့္သည့္ Group တြင္ပါဝင္ေနပါသလဲ? Group A တြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္လိုပါသလဲ? Group B တြင္ပါဝင္ေနလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္ပါမည္လဲ? Group C တြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္ပါမည္လဲ? စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ၾက ေစလိုပါသည္။ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ လူငယ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ႀကိဳးစား ေျဖၾကည့္ပါမည္။ စာေရးသူ မည္သည့္ Group တြင္ ပါဝင္ေနသည္ကိုေတာ့ မေျဖေတာ့ပါ၊ စာဖတ္သူကသာ ခန္႔မွန္း ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ၾကပါ၊ ဒုတိယေမးခြန္းက စတင္ကာ စာေရးသူအျမင္ကိုု ေျပာလိုပါသည္။ Group A တြင္ ပါဝင္ေနေသာသူမ်ားအဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ ရည္မွန္းခ်က္လည္း ရွိသည္၊ လမ္းလည္း သိသည္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည့္အတြက္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္မည့္ အခ်ိန္ကာလသာ လိုေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ပန္းတိုင္ေရာက္လို႔ စတင္ရပ္တည္ ႏိုင္သည့္အခါ Group B မွွသူမ်ားကို လက္တြဲေခၚယူသင့္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳ၊ နည္းပညာ၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့ရေသာ လမ္းမ်ားကို မွ်ေဝသင့္ပါသည္၊ လက္တြဲေခၚယူသင့္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အေျပာထက္ လက္ေတြ႔ကို ပိုမိုလက္ခံၾကပါသည္။ “ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္နဲ႔ ” ဟူေသာ စကားထက္ “ငါလည္း ဒီလိုလုပ္ခဲ့လို႔ ဒီလိုျဖစ္လာတယ္၊ မင္းတို႔လည္း ဒီလိုလုပ္ရင္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟူေသာ သေဘာတရားကို ပိုမိုႏွစ္သစ္ၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ နည္းလမ္းေပးကာ လက္တြဲေခၚယူၾကလွ်င္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္ေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔လာႏိုင္ ပါသည္၊ ပန္းတိုင္ကိုလည္း ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ Group B မွ Group C သို႔လည္း ထိုနည္း အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ အစရွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္ ေနေသာ လူငယ္အမ်ားစုက လက္တြဲေခၚေနၾကၿပီလား? ဒါကလည္း စဥ္းစားစရာပါ၊ လက္တြဲေခၚတဲ့သူေတြ ရွိသလို၊ မေခၚတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနၾကပါလိမ့္မည္။ လူဆိုတာက အတၱသမားေတြဆိုေတာ့ ကိိုယ့္ထက္ သာမည္ကို စိုးရိမ္တတ္ ၾကပါသည္။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ေတာ္ေန/ တတ္ေန႐ံုျဖင့္ ေက်နပ္ၿပီလား? ကိုယ့္မိသားစု တစ္ခုတည္း ျပည့္စံုေန႐ံုနဲ႔ ေက်နပ္ၿပီလား? ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အဲဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္မထား ေစခ်င္ပါ။ ကိုယ္သိသမွ်/ တတ္သမွ်ကို မွ်ေဝေပးၾကေစလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အတြင္ Group A ကလည္း သူ႔အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းကာ သူ႔ Group နဲ႔သူ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကကာ Group B ကလူေတြ က လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း သူတို႔ကေတာ့ ကံေကာင္းၾကေတာ့၊ အသိုင္းအဝိုင္းေကာင္းၾကေတာ့ စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု တပ္ကာ ဆက္ႀကိဳးစားဖို႔ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ လက္ေလွ်ာ့တာ၊ ေက်နပ္လိုက္ၾကတာ မ်ိဳးကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ အေၾကာင္း နည္းနည္း ေျပာခ်င္ပါသည္၊ မခ်မ္းသာေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္း မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ စာေရးသူဟာ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေက်ာင္းေတြလည္း မတတ္ခဲ့ရပါ၊ တကၠသိုလ္ တက္ေတာ့လည္း ႏိုင္ငံျခားမွာ မတတ္ခဲ့ရပါ၊ ႏိုင္ငံျခားက ဘြဲ႕/ ဒီပလိုမာေတြကို ရယူဖို႔လည္း ေငြးေၾကးမတတ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာသမားေကာင္းမ်ားရဲ႕ လမ္းညႊန္ဆံုးမမႈ ေအာက္မွာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲနဲ႔ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့အတြက္ မဟာရန္ကုန္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေနရာေလး တစ္ေနရာေတာ့ ရလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ စာေရးသူလို လူငယ္မ်ားကို တကယ္ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။ တကယ္ဆို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အဝ မရပ္တည္ႏို္င္ေသးပါ၊ လံုးခ်ာ/ ပတ္ခ်ာလည္ေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တတ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားနဲ႔ ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္း ရွိသေလာက္ ေန႔မအား/ ညမနား သိသမွ်/ တတ္သမွ်ကို မွ်ေဝေပးေနပါသည္။ စာေရးသူ သတင္းစာ၊ စာေစာင္ေတြမ်ား တြင္ စာေရးလွ်င္ စာမူခ ရပါသည္၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္ေပးေနသည့္ စာမ်ားအတြက္ စာမူခမရသည့္အျပင္ ဖုန္းေဘ(လ္) ကုန္ပါေသးသည္။ ဘာျဖစ္လို႔ေရးေနလဲ? လူငယ္ေတြ အြန္လိုင္းေပၚမွာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတယ္၊ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုတဲ့စကားေတြ ေျပာေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းကို အက်ိဳးရွိရွိ သံုးခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ ကြက္လပ္တစ္ခုျဖည့္ေပးႏုိင္ဖို႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ သင္တန္းေတြကို ေရာက္ႏိုင္သူ လြယ္လြယ္ကူကူ ရႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေရးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူလို ရပ္တည္ရန္ႀကိဳးစားဆဲ လူငယ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ႀကိဳးစား မွ်ေဝေပးႏိုင္လွ်င္၊ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ စာေရးသူထက္ ေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ၊ ရပ္တည္ေနႏုိင္ၾကေသာ လူႀကီး၊ လူငယ္ အသီးသီးတို႔ လည္း မွ်ေဝေပးလိုလွ်င္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ “လူငယ္ေတြကို မႀကိဳးစားဘူး၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတယ္” စသည္ျဖင့္ Negative ေျပာမည့္အစား၊ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း အဆင့္တူရာ/ တူရာကိုသာ အုပ္စုဖြဲ႔ေနမည့္အစား အျပဳသေဘာျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် လမ္းညႊန္မွ်ေဝ ေပးၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာလူငယ္မ်ား အားလံုး တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္သထက္ ျမင့္ေအာင္ ကိုယ္တတ္စြမ္း သည့္ဖက္က လက္တြဲေခၚယူၾကပါစို႔ …
ေအာင္ကိုဦး (UMK)
Be the Best !

Credit to Aung Ko U - UMK

Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470399943086799:0

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive! 
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment